Info ouders

KVW vindt ieder jaar plaats in de laatste week van de zomervakantie van de basisschool.

Iedere groep heeft een apart programma. Op sommige dagen hebben de kinderen iets extra’s nodig van thuis. Soms moeten de kinderen bijvoorbeeld de fiets meenemen, als een fietstocht op het programma staat. De groepen gaan ook zwemmen: dan is het natuurlijk handig dat de kinderen zwemspullen bij zich hebben.

In week 33 of 34 ontvangt u het informatieboekje in de brievenbus. Hier staat duidelijk vermeld wat uw kind(eren) iedere dag mee moeten nemen. Deze informatieboekjes zijn te downloaden in de aparte menu’s per groep, die op de frontpage van de website staan. Ook wordt hier nog een keer apart vermeld wat de kinderen iedere dag mee moeten nemen.

Verder is het belangrijk dat bepaalde informatie over uw kind bij de hoofdleiding bekend is. U wordt gevraagd om deze informatie door te geven bij de opgave van uw kind. Het is van belang dat de organisatie op de hoogte is van bijvoorbeeld medicijngebruik, bepaalde allergieën, een beperking als bijvoorbeeld adhd of een stoornis in het autistisch spectrum, et cetera. Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig met (bijzondere) persoonsgegevens van uw kind om, conform AVG.

Indien u het nodig acht kunt u altijd even contact opnemen met iemand van de organisatie (te vinden onder ‘contactgegevens’ op deze website). Wij zullen bijzondere persoonsgegevens van uw kind niet doorgeven aan groep-/hoofdleiding. Wilt u wel dat leiding geïnformeerd wordt over bijzonderheden betreffende uw kind, geef dat dan duidelijk aan op het inschrijfformulier.

COVID-19 Maatregelen
Ook tijdens de KVW week dienen wij ons te houden aan de basisregels omtrent de hygiëne en 1,5m samenleving. Kort betekent dit dat wij dit jaar geen ouders toelaten op het KVW-terrein. Indien mogelijk verzoeken wij u om uw kind(eren) alleen met de fiets naar het KVW-terrein te laten komen. Net zoals voorgaande jaren staat op het hekwerk aangegeven waar de kinderen hun fiets kunnen plaatsen. Is uw kind niet in de leeftijd om zelfstandig met de fiets te komen, verzoeken wij u de parkeerplaats op te rijden bij de inrit achter de molen, uw kind af te zetten en daarna het parkeerterrein via de uitrit bij de Rabobank te verlaten. Ons dringend verzoek is dan ook om niet rondom het terrein/parkeerplaats te blijven wachten, zodat het voor iedereen mogelijk is het terrein goed te bereiken. De kinderen zullen door de hoofd/leiding worden opgevangen zodra ze het KVW-terrein betreden. Het is hierbij prettig als u uw kind van tevoren aangeeft welk groepsnummer hij/zij heeft. Ook voor het ophalenvan de kinderen doen we de dringende oproep: Kom alleen indien nodig en niet te vroeg. Houdt daarnaast 1,5m afstand. Groepsvorming rondom het KVW-terrein is niet toegestaan!

Tot slot willen we u vragen om uw kind thuis te laten wanneer hij/zij Covid-19 klachten heeft en dit te melden aan Bart Boonen.

Deelname KVW & privacy (AVG)
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze deelnemers. Aan deelname aan het KVW zitten wel een aantal zaken verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat je op beeldmateriaal komt te staan en het doorgeven van bepaalde relevante gegevens. Wil je precies weten wat wij met jouw gegevens doen? Lees dan ons AVG PROTOCOL.